NOTA DEL AUTOR

NOTA

En ningún caso nos responsabilizamos de las decisiones que pueda tomar cualquier lector, aunque se haya inspirado en los contenidos de este blog. Las decisiones que tomen los lectores serán enteramente suyas, así como los perjuicios y beneficios que se desprendan de sus actuaciones.
martes, 19 de mayo de 2015

EL CAMPEROL

Vull ser camperol
Miquel Sentandreu

Ni empresari, ni agricultor, ni llaurador, ni explotador de terres i persones, ni amo de res, ni esclau de ningú. Sols vull ser camperol, treballar la terra amb les meues mans, cultivar els meus aliments, viure en llibertat, xafar i besar la terra que em dona de menjar, llançar la mirada al cel y descobrir l’eternitat sense alçar els peus de terra.

Les principals ferramentes del camperol son la seua ment i les seues mans, amb un tros de terra i uns utensilis bàsics: una aixada, una fals, un ganivet, un rastell, una motxilla de polvoritzar, podem iniciar-nos en l’apassionant món del cultiu d’aliments a xicoteta escala.

La professió d’agricultor és la més noble i digna de ser estimada que conec, però és també un treball menyspreat i amb poca remuneració econòmica que no té el reconeixement que es mereix.

La dedicació a la terra com a professió pot resultar complicada, ruïnosa i plena de disgust, però si ens dediquem al cultiu de la terra amb mentalitat de camperol, sense pretensions de rendibilitat econòmica, podem establir una relació amb la terra i els seus productes que va molt més enllà de lo purament material. Si dediquem regularment una part del nostre temps a cultivar aliments per al propi consum, a poc a poc anirem entrant en una nova concepció de la nostra pròpia vida y del món que ens rodeja, motivat per la incorporació de noves i valuoses referències vitals que la societat actual ha menyspreat i abandonat per considerar-les inútils i vulgars.

Amb la pràctica de camperol a xicoteta escala, a temps parcial, a ratets, o com cadascú puga i vulga, establirem una relació amb la terra, amb el medi i amb el paisatge que ens aportarà noves emocions y sensacions.

Dedicar una part el nostre temps i el nostre esforç a cultivar la terra i cuidar del nostre entorn, el primer que ens aporta es la possibilitat de realitzar exercici físic, en un ambient a l’aire lliure, que enfortirà el nostre cos i ens obrirà la ment a nous horitzons. El camperol pot realitzar un exercici moderat, mitjanament intens o molt intens, depén del tipus d’activitat que duguem a terme en cada moment y sobre tot del ritme que vulguem imprimir a la nostra activitat. Amb un poc d’experiència coneixerem les reaccions del nostre cos a l’esforç i aquelles postures, condicions i tècniques que ens afavoreixen més o ens resulten perjudicials, i perfilarem la nostra dinàmica de treball buscant l’ergonomia i la comoditat en l’esforç.

Un altre benefici que aconseguirem de la relació amb la terra mare serà la possibilitat d’entrenar i enfortir el nostre sistema immunitari al entrar en contacte amb múltiples agents microbians que estimularan i posaran a prova el nostre sistema defensiu.

La gran quantitat i varietat d’activitats y cultius diversos que podem realitzar requeriran per la nostra part un cert exercici mental, de coordinació, programació, planificació, realització i observació de resultats que ens mantindrà entretinguts i desperts, amb la ment ocupada i centrada en un present real i objectiu que ens ajudarà a meditar de manera serena i assossegada cadascun dels nostres actes.

La finalitat de les activitats del camperol no és l’obtenció de diners sinó la consecució del menjar, o una part del menjar, en harmonia amb el medi. Amb la pràctica de camperol autònom a xicoteta escala no salvarem el món, però pot ser que salvem una part de nosaltres mateixos d’alguns despropòsits com la presa, l’afany de notorietat, els deliris de grandesa, l’ànsia de riquesa sense  límit, l’ansietat, l’angoixa vital... I ens iniciarem en el cultiu de lo senzill: el silenci, el reconeixement dels xicotets plaers quotidians, el treball manual, l’observació de la vida, l’austeritat, la serenitat, l’harmonia amb les persones i l’entorn...

Descobrirem noves realitats ben arrelades sobre bases sòlides i entendrem el valor d’allò més autèntic.

miércoles, 13 de mayo de 2015

Un instant

Si només hem de viure un instant efímer, a que ve tanta superbia, tanta vanitat, tanta estupideça, tanta bruticia per acabar en un norés.
HUI

El passat ennegrit m'enfosqueix la vida. El futur incert m'amarga l'existència. Només tinc el present, i serà del color que el vulga pintar. El ahir ha deixat de ser. El demà encara no hi és. Hui, quan oblide el passat i deixe d'imaginar el futur, el present serà tot meu i com voldré.

domingo, 30 de noviembre de 2014

Selección de Valores. 28/11/2014

SELECCIÓN DE VALORES. 28/11/2014.
Con los precios de cierre de la bolsa española del viernes 28/11/2014 elaboramos la selección de valores a comprar, en base a los siguientes criterios:
-Precios actuales.
-Beneficios empresariales.
-Rendimientos por dividendo.
-Regularidad en el reparto de dividendos.
-Deuda.

Las acciones que muestran un conjunto de datos más favorables para proceder a su compra son las siguientes:

REPSOL
SANTANDER
BME
MAPFRE
TECNICAS REUNIDAS
INDRA
ENAGAS

Cuanto más arriba del listado se sitúa el valor a comprar mayor es su indicación de compra.


Bolsavida

miércoles, 19 de noviembre de 2014

¿Y AHORA QUE HACEMOS CON NUESTROS AHORROS? (5ª entrega y última)

¿Y AHORA QUE HACEMOS CON NUESTROS AHORROS?
(5ª entrega y última)


12-Comprar inmuebles.
Si se dispone del capital ahorrado suficiente para comprar al contado, tal como están de bajos los precios respecto a máximos de 2007, podría ser ya una buena inversión, sobretodo si es para uso propio como vivienda habitual u otros fines personales.

En caso de no disponer de la totalidad del dinero, si tenemos opción de acceder a un préstamo hipotecario también podría ser una buena opción, y más aun si como en el caso anterior le vamos a dar uno uso personal continuado.

Si queremos comprar un inmueble que no vamos a utilizar como vivienda propia u otros usos personales, si lo que pretendemos es conseguir una rentabilidad a largo plazo por plusvalías, o a corto mediante alquiler, sería oportuno elegir bien el lugar de ubicación, valorar la depreciación que ha experimentado desde 2007, estimar el recorrido al alza que puede tener a medio y largo plazo y estudiar las condiciones de financiación y las posibilidades de renta por alquiler.

Lo que más nos podría interesar es una vivienda bien situada en una gran ciudad, con ascensor y vistas al exterior, con servicios próximos (colegios, instituto, servicios médicos, supermercados…), con  buenas comunicaciones por metro, autobuses etc., con el centro y otras áreas de servicios como universidades, centros comerciales, centros deportivos, áreas de ocio…

Para hacer un calculo razonable del precio que podríamos pagar por un inmueble, podemos averiguar lo que se cobra mensualmente, como mínimo, por una vivienda o local de las mismas características en la zona, multiplicaremos dicha cifra por 12 y nos dará lo que se puede percibir por alquilar el inmueble durante 1 año, si multiplicamos el alquiler de un año por 20, nos dará una cifra que podemos considerar como el máximo a pagar por la vivienda o local que nos interesa.

Supongamos que nos piden por una vivienda 100.000 € y nos informamos de que lo mínimo de la zona pora alquilar dicha vivienda serían unos 400 €. Si multiplicamos 400 por 12 meses nos da un total de 4.800 € al año, si multiplicamos 4.800 € por 20, nos dará un total de 96.000 €, y esta sería la  cantidad máxima que ofreceríamos por el piso.

Con esto, comprando el piso por 96.000 € y alquilando por 400 € al mes tendríamos unas expectativas de rendimiento bruto de un 5% anual.

Siguiendo con estos criterios, en caso de solicitar un crédito hipotecario, nunca deberíamos aceptar un contrato hipotecario con unos intereses superiores al 5% anual.

En caso de comprar un inmueble a través de una inmobiliaria, a parte de interesarnos por el precio de la vivienda, les pediríamos que cantidad de euros se comprometerían a pagarnos mensualmente por administrar y gestionar el alquiler del inmueble que vamos a comprar. Y en base a esta cantidad, según hemos visto anteriormente, hacer el cálculo de lo que estaríamos dispuestos a pagar como máximo por el inmueble que nos ofrecen.

En caso de comprar un inmueble hay que tener en cuenta que los gastos de gestión e impuestos no suelen bajar del 10% del precio de la vivienda.

Si nos interesamos por una zona concreta hay que visitar todas las agencias inmobiliarias de la zona, y patearse las calles en busca de anuncios para hacernos una idea lo más acertada posible del precio real de las casas. Observaremos que para el mismo tipo de inmueble hay grandísimas diferencias de unas inmobiliarias a otras y de unos particulares a otros.13-Invertir en obras de rehabilitación  y mejora de la vivienda habitual.
Esta es una buena opción, dado que invertimos directamente en la mejora de la propia vivienda y eso normalmente contribuye a la mejora de nuestra calidad de vida. Y más aún si las cantidades invertidas son fruto del ahorro y no tenemos necesidad de pedir dinero prestado para hacer frente a las obras.


14-Amortizar capital de una hipoteca pendiente.
Para valorar si vale la pena adelantar la devolución de parte del capital de una hipoteca pendiente, hemos de tener en cuenta por una parte los intereses que pagamos por nuestra hipoteca y el porcentaje con el que nos penalizaría el banco por la devolución anticipada del capital.

Por otro lado miraremos que tipo de interés nos darían por un depósito bancario a un año. Si el porcentaje percibido por un depósito más el porcentaje de penalización por devolución anticipada, resulta claramente inferior al interés que pagamos por la hipoteca, estará indicada la devolución anticipada de capital, con lo que se reducirá nuestra cuota mensual o reduciremos el plazo máximo de amortización de la hipoteca.

Supongamos que tenemos una hipoteca por la que pagamos en un momento dado 1,15% de intereses y en la se que penaliza la devolución de capital con un 0,25%. Supongamos también que disponemos de unos ahorros con los que no sabemos que hacer. El banco nos ofrece como máximo un 1,10% por un depósito a un año. Si sumamos la rentabilidad que nos da el banco 1,10% más la penalización por devolución anticipada de capital de la hipoteca 0,25% nos da un total de 1,35%. Es decir que si aceptamos el depósito a un año y nos ahorramos la penalización por devolución anticipada, tendremos un beneficio superior al 1,15% que pagamos por nuestra hipoteca, por lo que en este supuesto no nos interesaría devolver capital.

En el caso de que nuestro contrato no tuviese cláusula de penalización por devolución anticipada nos resultaría ligeramente ventajosa la devolución anticipada de parte del capital de nuestra hipoteca.

Pero si nuestra hipoteca presenta un interés más elevado, por ejemplo del 4%, entonces estaría claramente indicada la devolución de capital anticipada porque supondría una rentabilidad equivalente al 4%, muy superior al 1,10% que nos ofrecen por un depósito a un año.

De todas formas, aunque nuestra deuda hipotecaria sea muy abultada, si tenemos solvencia para hacer frente al pago de las cuotas, no hay que precipitarse a realizar amortizaciones anticipadas de capital. Tenemos que valorar bien la conveniencia o no de llevarla a cabo en base a las indicaciones anteriores, pero además debemos tener en cuenta los beneficios fiscales que pudiéramos tener por deducciones en vivienda habitual.

Si finalmente nos decidimos a devolver capital de forma anticipada porque nos resulte claramente favorable, no invertiremos todos nuestros ahorros en la devolución de capital. Nos reservaremos una cantidad prudencial de nuestros ahorros para tener un cierto grado de liquidez  con el que podamos hacer frente a algún imprevisto, o para permitirnos algún capricho o consumo que nos endulce la existencia.


Conclusiones:
-Las rentabilidades que nos dan los bancos son reducidas, pero como la inflación es negativa aún resulta rentable contratar depósitos a un año con una rentabilidad de alrededor del 1%.

-La renta variable, especialmente la española, tal como se plantea la situación con bajos rendimientos en renta fija, parece una salida razonable para sacar una mayor rentabilidad por nuestros ahorros. De momento se mantiene reticente a avanzar con fuerza, pero da la sensación de que se está preparando el panorama inversor para que las únicas salidas posibles sean mantenerse en liquidez con unas rentas mínimas o nulas o invertir en bolsa con unas expectativas moderadas de crecimiento  a corto o medio plazo y con unos rendimientos por dividendos que en el caso del Ibex 35 se sitúan alrededor del 4%.

-Otra posibilidad es empezar a comprar más bienes de consumo, servicios, tierras, inmuebles, viviendas etc. NO todos los ciudadanos se encuentran en situación de precariedad. La crisis a llevado a muchos trabajadores al paro y millones de familias no pueden llegar a final de mes, pero hay muchos otros millones de ciudadanos que con la crisis se han apretado tanto el cinturón que incluso cobrando menos han sido capaces de ahorrar más. Si en lugar de obsesionarnos por el ahorro monetario perdemos un poco el miedo a la crisis e invertimos una buena parte de nuestros ahorros directamente en consumo y actividades productivas, contribuiremos aunque sea un poco a dinamizar la economía.

-Algunos inmuebles, sobretodo en grandes ciudades, en zonas bien dotadas de servicios y buenas comunicaciones, para uso como vivienda habitual o para alquiler, se han situado en unos precios interesantes. La decisión de invertir o no, en estos momentos dependerá más de nuestra particular situación económica que de la situación general del mercado de la vivienda.

-Amortizar capital de una hipoteca pendiente, en la actual situación de IPC negativo y euribor bajísimo, en principio no me parece aconsejable, aunque hay  que tener en cuenta cada situación en particular. En estos momentos el dinero invertido en una hipoteca, si tenemos la suerte de beneficiarnos de bajos intereses, no es una cuestión que nos deba preocupar, dado que nos permitirá seguir pagando las cuotas con mayor facilidad que en años anteriores.

-En caso de necesitar obras en la vivienda habitual, actualmente es un buen momento para invertir nuestros ahorros en rehabilitación y reformas, pagaremos bastante menos por materiales y servicios de mayor calidad que hace unos años. Cabe esperar que en los próximos años vuelvan a remontar los precios y la reforma  nos saldrá más cara.

-Invertir en negocios de familiares o amigos nunca es fácil, puedes perder el capital y las amistades. Altamente peligroso desde el punto de vista emocional.

-Montar un pequeño negocio, en estos momentos de atonía compradora, tiene altísimas probabilidades de fracaso. Solo lo llevaríamos a cabo en caso de ser un gran conocedor del producto.

-Invertir nuestros ahorros en un negocio solamente para estar entretenido, en caso de estar sin trabajo, no es una buena idea, ante esta situación vale más dedicarse a actividades no lucrativas, como cultivar un pequeño huerto de autoabastecimiento, que nos ocuparán el tiempo y darán grandes satisfacciones personales con poco o ningún gasto.


Resumen de actuación
En cualquier situación, intentaremos mantener ahorrados,  siempre a nuestra disposición en cuenta bancaria, como mínimo el equivalente a 6 meses de nuestra nómina, pensión o renta mensual media, con la finalidad de poder hacer frente a cualquier imprevisto o urgencia que se nos pueda presentar.

Si no disponemos de esta cantidad, nuestro esfuerzo se concentrará en tratar de hacer frente a los gastos mínimos: alimentación, higiene, vivienda sin renunciar a unos mínimos de calidad compatibles con el mantenimiento de la salud. Intentaremos aumentar el ahorro e incrementar los ingresos para disponer, si es posible, de un pequeño ahorro o colchón de seguridad que nos permita hacer frente a algún imprevisto.

Si nuestra situación es más holgada y además del mínimo equivalente a 6 nóminas, disponemos de otros ahorros suplementarios. Podemos Invertir hasta un máximo del 50% de nuestros ahorros actuales en renta variable: Valores de bolsa variados y de calidad con buenas rentabilidades por dividendos, fondos de renta variable indexados al Ibex35, fondos indexados a otros índices bursátiles u otros fondos de renta variable.

El otro 50% podemos mantenerlo en inversiones sin riesgo, en un depósito a un año. También podemos invertir este 50% en la rehabilitación y mejora de la vivienda habitual, o dedicarla a la compra de un inmueble.

Otra posible inversión de una parte de nuestros ahorros podría ser la compra de una parcela de tierra de cultivo, están realmente baratas y suponen una oportunidad para dedicar parte de nuestro tiempo de ocio a prácticas agrícolas a pequeña escala sin ánimo de lucro.

En estos momentos los productos de renta fija como obligaciones del estado o de empresas privadas, dado sus bajos rendimientos no son demasiado atractivos.

En general si se dispone de liquidez es un buen momento para comprar bienes y servicios, los precios de los productos están baratos y los salarios de los trabajadores también, lo que nos permite hacer más con menos dinero.

Si los que disponen de dinero lo invierten en bienes de consumo y otros productos de mayor durabilidad se estarán anticipando a las futuras subidas de precios, lo que supondrá un ahorro a largo plazo, y a la vez una inversión con posibilidad de ganancias por plusvalías, y al mismo tiempo ayudarían a lanzar un poco la economía, contribuyendo a un aumento de la demanda que facilitaría el crecimiento del empleo que tanta falta nos hace.

Bolsavida

martes, 7 de octubre de 2014

¿Y AHORA QUE HACEMOS CON NUESTROS AHORROS? (4ª entrega)

¿Y AHORA QUE HACEMOS CON NUESTROS AHORROS?
(4ª entrega)


10-Invertir en renta variable en ETFs indexados.
Los ETFs son fondos de inversión cotizados en bolsa, referenciados o relacionados con determinados sectores de negocio, países, áreas geográficas, índices bursátiles etc.
Los ETFs resultan muy interesantes para los pequeños inversores, por la posibilidad de invertir pequeñas cantidades en fondos que por su naturaleza presentan una buena diversificación, por lo general estos fondos invierten en acciones de renta variable y distribuyen la inversión entre diversas empresas en base a los criterios de gestión del propio fondo, de tal forma que el pequeño inversor, por el solo hecho de adquirir participaciones de uno de estos fondos tendrá su dinero invertido en valores de cierta calidad y de forma diversificada, y vigilado por una serie de gestores que se preocupan por conseguir los mejores resultados para el fondo.
Por otra parte los ETFs tienen la ventaja de que se pueden comprar y vender como si se tratase de acciones de una empresa, con lo que muestran en general un alto grado de liquidez que no se da en otras formas de ahorro e inversión.
Resultan particularmente interesantes los ETFs referenciados a índices bursátiles de determinados países, continentes, áreas geográficas etc. Al estar referenciados a determinados índices, como pueden ser el Ibex35, Latibex, Dow Jones etc, una vez compradas las participaciones de ETFs relacionados con dichos índices, el seguimiento de su evolución resulta muy fácil por ser prácticamente la misma que presenta el índice, la evolución de las cantidades invertidas se producirá básicamente en los mismos porcentajes que los índices de referencia.
Así para un pequeño inversor que quiera colocar su dinero en bolsa de una forma altamente diversificada y sin que le suponga un gran trabajo de seguimiento y selección de valores, la inversión en ETFs que repliquen los índices bursátiles presenta un gran atractivo.


11-Participar en un negocio con familiares o amigos.
Es tal vez una las opciones más arriesgadas para nuestros ahorros, y de las que mayores disgustos nos pueden reportar a parte de la perdida del dinero pacientemente ahorrado.

Tradicionalmente los pequeños ahorradores han invertido en negocios familiares condicionados por la confianza de familiares próximos, o por su incapacidad para negarse a aportar su dinero a empresas o proyectos liderados por familiares directos o personas muy allegadas por razones de amistad.

Algunos de estos proyectos funcionan bien, pero la mayor parte de las veces acaban en fracaso y se pierde el dinero invertido y la buena amistad o relación familiar que pudiera existir antes de la inversión.

Por lo general es más rentable, desde el punto de vista económico y emocional, ofrecer una pequeña cantidad a fondo perdido a un amigo o familiar que invertir nuestros ahorros en sus proyectos.

Aunque siempre habrá excepciones, en el caso de invertir en este tipo de empresas, hay que hacer un esfuerzo para dejar las emociones a un lado y no dejarse llevar por la familia o las amistades si el proyecto no está claramente avalado por estudios serios y fiables.

En la próxima entrega:

12-Comprar inmuebles.

viernes, 3 de octubre de 2014

¿Y AHORA QUE HACEMOS CON NUESTROS AHORROS? (3ª entrega)

¿Y AHORA QUE HACEMOS CON NUESTROS AHORROS?
(3ª entrega)

7-Invertir en fondos de inversión de renta variable.
Básicamente es lo mismo que el punto anterior, pero mucho más relajado para el inversor que deposita su dinero en el fondo elegido. Son los gestores del fondo quienes velan por el buen funcionamiento del mismo, comprando y vendiendo acciones cuando lo consideren oportuno para el buen funcionamiento del fondo.

Por lo general obtienen mejores resultados que las carteras individuales gestionadas por los propios inversores. Presentan en principio los mismos riesgos que la opción anterior, pero algo más atenuados por la mayor diversificación de las inversiones, por los conocimientos de los gestores y por su mayor grado de diversificación, vigilancia y movilidad.


8-Invertir en fondos de pensiones vinculados a renta variable.
Básicamente son como los anteriores, pero no se pueden retirar hasta que cumplamos la edad de jubilación, solo se recuperan de forma excepcional por enfermedad grave o muerte del titular.

Tienen la ventaja de que se deducen de la declaración de la renta, y nos pueden devolver cantidades considerables que nos hayan retenido por IRPF.
De todas formas cuando nos jubilemos y rescatemos el fondo, entero o por plazos, tendremos que contribuir por ellos como si se tratase de ingresos actuales.

No están protegidos por el fondo de garantía de depósitos. No se pueden rescatar antes de la jubilación pero si podemos cambiar de un fondo de pensiones  a otro, incluso podemos pasarlo a un fondo de pensiones de renta fija u otras modalidades que existen en el mercado.9-Invertir en un pequeño negocio individual.
Es un tipo de inversión que requiere un gran esfuerzo personal, físico y mental, y también un esfuerzo económico considerable.

Antes de lanzarse a montar una empresa propia aunque sea minúscula hay que valorar muy bien nuestras posibilidades.

A menudo las personas ve ven perdidas en berenjenales que les vienen grandes y de los que es difícil salir sin consecuencias negativas para su economía.
Si decides montar un negocio aunque sea pequeño, estudia bien la situación, busca asesoramiento de personas o entidades que conozcan el mundo de los negocios, te puedan encauzar bien y te ayuden a reconocer las posibilidades y los problemas con los que te vas a encontrar.

No te precipites, piénsalo muy bien y no des ningún paso hasta que lo tengas todo bien pensado y programado con una evaluación realista de costes y posibles beneficios.

Por pensar no nos harán pagar nada, pero una vez montado un negocio si no funciona y lo hemos pagado con nuestros ahorros podemos quedarnos sin dinero y entrampados.

Si te decides por un sector o actividad que conoces a fondo será más fácil empezar y tendrás una mayor probabilidad de éxito, pero seguro no hay nada en la vida, el simple hecho de vivir lleva incorporado el riesgo.

Montar un negocio propio siempre es una opción pero se necesita cabeza, dinero y mucho trabajo.


En la próxima entrega:
10-Invertir en renta variable en ETFs indexados.

11-Participar en un negocio con familiares o amigos.